لطفاً تمام قسمت‌های فرم را به دقت تکمیل نمایید.

  • بیان جزئیات بیشتر در مورد خرابی قطعه یا دستگاه، فرایند تشخیص مشکل و عیب‌یابی را تسهیل می‌نماید.

منوی سایت