الگوریتم CryptoNight بر اساس اصل اثبات کار (PoW) طراحی شده است. الگوریتم Cryptonight-V7 نسخه آپدیت شده CryptoNight است که آرگومان جدیدی در تابع هشینگ آن صورت گرفته و روال اثبات‌کار (Proof Of Work) آن بهینه شده است.

اطلاعات بیشتر

منوی اصلی