نام محصول قدرت رمزنگاری (هش) توان الکتریکی (وات) جریان (آمپر) وضعیت صفحه سفارش
Antminer L3++ 580Mh ۵۸۰Mh ۱۰۰۰ ۵ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Antminer T17 40 ۴۰Th ۲۲۰۰ ۱۱ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Antminer S17 53 ۵۳Th ۲۴۰۰ ۱۲ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Antminer S9 14 ۱۴Th ۱۱۳۰ ۶ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
DragonMint T1 16 ۱۶Th ۱۴۸۰ ۷.۵ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Cheetah Miner-F1 24 ۲۴Th ۲۱۰۰ ۱۰.۵ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Ebit E9.3 16 ۱۶Th ۱۷۶۰ ۹ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Ebit E9i 13.5 ۱۳.۵Th ۱۴۲۰ ۷.۵ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Antminer S9j 14.5 ۱۴.۵Th ۱۳۵۰ ۷ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Antminer S11 19 ۱۹Th ۱۵۳۰ ۷.۵ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Antminer S11 20.5 ۲۰.۵Th ۱۵۳۰ ۷.۵ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Ebit E9.2 12 ۱۲Th ۱۳۲۰ ۷ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Whatsminer M3 و M3X 12/5 ۱۲.۵Th ۲۰۵۰ ۱۰.۵ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Whatsminer M1 13 ۱۳Th ۲۰۰۰ ۱۰ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Ebang Ebit E10 18 ۱۸Th ۱۶۵۰ ۸ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Antminer T9 Plus 10.5 ۱۰.۵Th ۱۴۳۲ ۷.۵ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
AvalonMiner 851 15 ۱۵Th ۱۴۵۰ ۷.۵ کارکرده مشاهده شرایط و قیمت
Innosilicon T2T 30 ۳۰Th ۲۲۰۰ ۱۱ آکبند مشاهده شرایط و قیمت
Innosilicon T2T 25 ۲۵Th ۲۰۵۰ ۱۰ آکبند مشاهده شرایط و قیمت

منوی سایت