درآمد روزانه انواع ماینر بیتکوین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

درآمد روزانه انواع ماینر بیتکوین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

در جدول زیر لیست مدل های انواع ماینر بیتکوین به همراه توان مصرفی برق، هشریت و درآمد دلاری روزانه آورده شده است.

Antminer S19 XP ۱۴۰ T ۳۰۱۰ W $ ۱۰.۱۸
KOI Miner C16 Max ۱۱۳ T ۳۴۰۰ W $ ۸.۲۱
Whatsminer M30S++ ۱۱۲ T ۳۴۷۲ W $ ۸.۱۴
Antminer S19 Pro ۱۱۰ T ۳۲۵۰ W $ ۷.۹۹
Whatsminer M30S+ ۱۰۰ T ۳۴۰۰ W $ ۷.۲۷
KOI Miner C16 Pro ۹۸ T ۳۲۰۰ W $ ۷.۱۲
Antminer S19 ۹۵ T ۳۲۵۰ W $ ۶.۹۰
KOI Miner C16 ۹۲ T ۳۲۰۰ W $ ۶.۶۹
Antminer S19j ۹۰ T ۳۱۰۰ W $ ۶.۵۴
Avalon A1246 ۹۰ T ۳۴۲۰ W $ ۶.۵۴
GrayMiner G7 ۹۰ T ۳۴۰۰ W $ ۶.۵۴
Hippo Miner H2 ۹۰ T ۳۴۰۰ W $ ۶.۵۴
Cheetah Miner F7S ۹۰ T ۳۴۲۰ W $ ۶.۵۴
Avalon A1246 ۸۵ T ۳۲۳۰ W $ ۶.۱۸
Hornbill Miner H8Pro ۸۴ T ۳۳۶۰ W $ ۶.۱۰
Antminer T19 ۸۴ T ۳۱۵۰ W $ ۶.۱۰
Antminer T19(82T) ۸۲ T ۳۱۵۰ W $ ۵.۹۶
Avalon A1166Pro ۸۱ T ۳۴۰۰ W $ ۵.۸۹
Whatsminer M30S ۸۰ T ۳۳۴۴ W $ ۵.۸۱
Whatsminer M20S+ ۷۸ T ۳۴۳۲ W $ ۵.۶۷
Whatsminer M31S+ ۷۸ T ۳۲۷۶ W $ ۵.۶۷
Antminer S17+ ۷۶ T ۳۰۴۰ W $ ۵.۵۲
Inno T4+ ۷۵ T ۳۳۰۰ W $ ۵.۴۵
Hornbill Miner H8 ۷۴ T ۳۳۳۰ W $ ۵.۳۸
Antminer S17+ ۷۳ T ۲۹۲۰ W $ ۵.۳۰
Whatsminer M31S ۷۲ T ۳۳۱۲ W $ ۵.۲۳
Antminer S17+(70T) ۷۰ T ۲۸۰۰ W $ ۵.۰۹
Whatsminer M20S ۷۰ T ۳۳۶۰ W $ ۵.۰۹
Whatsminer M32 ۶۸ T ۳۳۱۲ W $ ۴.۹۴
Avalon A1166 ۶۸ T ۳۳۲۵ W $ ۴.۹۴
Whatsminer M20S ۶۸ T ۳۲۶۵ W $ ۴.۹۴
Hummer Miner H9 ۶۷ T ۳۳۵۰ W $ ۴.۸۷
Inno T3+Pro ۶۷ T ۳۳۰۰ W $ ۴.۸۷
Antminer S17+(67T) ۶۷ T ۲۶۸۰ W $ ۴.۸۷
Inno T3+ ۶۷ T ۳۳۰۰ W $ ۴.۸۷
Whatsminer M20S ۶۵ T ۳۲۶۰ W $ ۴.۷۲
Antminer T17+ ۶۴ T ۳۲۰۰ W $ ۴.۶۵
Antminer S17e ۶۴ T ۲۸۸۰ W $ ۴.۶۵
Avalon A1146 ۶۳ T ۳۲۷۶ W $ ۴.۵۸
Avalon A1146Pro ۶۳ T ۳۲۷۶ W $ ۴.۵۸
Whatsminer M21S+ ۶۲ T ۳۳۴۸ W $ ۴.۵۰
Taurus miner C12 ۶۲ T ۳۲۰۰ W $ ۴.۵۰
Whatsminer M20S ۶۲ T ۲۹۷۶ W $ ۴.۵۰
iPollo B1L ۶۰ T ۳۰۰۰ W $ ۴.۳۶
Hippo Miner H1 ۶۰ T ۲۴۰۰ W $ ۴.۳۶
Antminer S17e ۶۰ T ۲۷۰۰ W $ ۴.۳۶
Whatsminer M21S ۵۸ T ۳۴۸۰ W $ ۴.۲۱
Boar Miner FC ۵۷ T ۲۹۰۰ W $ ۴.۱۴
Inno T3+ ۵۷ T ۳۵۰۵ W $ ۴.۱۴
Whatsminer M21S ۵۶ T ۳۴۸۰ W $ ۴.۰۷
Avalon A1146 ۵۶ T ۳۳۴۰ W $ ۴.۰۷
Antminer S17 Pro ۵۶ T ۲۷۸۰ W $ ۴.۰۷
Antminer S17 ۵۶ T ۲۵۲۰ W $ ۴.۰۷
Avalon A1066Pro ۵۵ T ۳۳۰۰ W $ ۳.۹۹
Cheetah Miner F5 ۵۵ T ۳۱۵۰ W $ ۳.۹۹
Whatsminer M10S ۵۵ T ۳۵۷۵ W $ ۳.۹۹
Whatsminer M21S ۵۴ T ۳۳۶۰ W $ ۳.۹۲
Hummer Miner H7 pro ۵۳ T ۳۴۴۵ W $ ۳.۸۵
Antminer T17e ۵۳ T ۲۹۱۵ W $ ۳.۸۵
Antminer S17 ۵۳ T ۲۳۸۵ W $ ۳.۸۵
Antminer S17 Pro ۵۳ T ۲۰۹۴ W $ ۳.۸۵
Cheetah Miner F5M ۵۲ T ۳۱۲۰ W $ ۳.۷۸
Whatsminer M21S ۵۲ T ۳۱۲۰ W $ ۳.۷۸
Avalon A1066 ۵۰ T ۳۱۹۵ W $ ۳.۶۳
Inno T3 ۵۰ T ۳۱۰۰ W $ ۳.۶۳
Whatsminer M21S ۵۰ T ۳۰۰۰ W $ ۳.۶۳
Antminer T17e ۵۰ T ۲۷۵۰ W $ ۳.۶۳
Ebit Miner E12+ ۵۰ T ۲۵۰۰ W $ ۳.۶۳
Snow Panther A1 ۴۹ T ۶۲۱۰ W $ ۳.۵۶
Hummer Miner H7 pro ۴۸ T ۳۱۲۰ W $ ۳.۴۹
StrongU U8 ۴۶ T ۲۱۰۰ W $ ۳.۳۴
Whatsminer M20 ۴۵ T ۲۱۶۰ W $ ۳.۲۷
Ebit Miner E12 ۴۴ T ۲۵۰۸ W $ ۳.۱۹
Ebit Miner E11++ ۴۴ T ۱۹۸۰ W $ ۳.۱۹
Inno T3 ۴۳ T ۲۱۰۰ W $ ۳.۱۲
Antminer S17+(42T) ۴۲ T ۲۳۱۰ W $ ۳.۰۵
Antminer T17 ۴۰ T ۲۲۰۰ W $ ۲.۹۰
Inno T3 ۳۹ T ۲۲۲۰ W $ ۲.۸۳
Avalon A1047 ۳۷ T ۲۴۰۵ W $ ۲.۶۹
Avalon A1046 ۳۶ T ۲۳۲۰ W $ ۲.۶۱
Avalon A1045 ۳۵ T ۲۲۵۰ W $ ۲.۵۴
Whatsminer M10 ۳۳ T ۲۱۸۰ W $ ۲.۳۹
Inno T2T ۳۲ T ۲۲۰۰ W $ ۲.۳۲
XINSHILI Q3 ۳۰ T ۲۴۵۰ W $ ۲.۱۸
Inno T2T ۳۰ T ۲۲۵۰ W $ ۲.۱۸
Whatsminer M21 ۲۸ T ۱۷۲۰ W $ ۲.۰۳
Antminer S15 ۲۸ T ۱۶۹۰ W $ ۲.۰۳
Inno T2T ۲۵ T ۲۴۵۰ W $ ۱.۸۱
Snow Panther B1+ ۲۴ T ۲۳۲۰ W $ ۱.۷۴
Loveminer A1Pro ۲۳ T ۲۲۰۰ W $ ۱.۶۷
Antminer T15 ۲۳ T ۱۶۵۰ W $ ۱.۶۷
Antminer S11 ۲۰.۵ T ۱۵۳۰ W $ ۱.۴۹
Antminer S9双筒 ۲۰ T ۱۵۰۰ W $ ۱.۴۵
Avalon A921 ۲۰ T ۲۰۵۰ W $ ۱.۴۵
Antminer S9 ۲۰ T ۱۵۴۰ W $ ۱.۴۵
Avalon A911 ۱۹.۵ T ۱۸۰۰ W $ ۱.۴۱
Ebit Miner E10 ۱۸ T ۲۰۱۰ W $ ۱.۳۰
Antminer S9 Hydro ۱۸ T ۱۸۲۰ W $ ۱.۳۰
Avalon A920 ۱۸ T ۱۷۵۰ W $ ۱.۳۰
Inno T2 ۱۷.۲ T ۱۵۷۰ W $ ۱.۲۵
Avalon A911B ۱۷ T ۱۹۵۰ W $ ۱.۲۳
Ebit Miner E9.3 ۱۶ T ۲۱۷۰ W $ ۱.۱۶
Snow Panther B1 ۱۶ T ۱۵۱۰ W $ ۱.۱۶
Inno T1 ۱۶ T ۱۵۰۰ W $ ۱.۱۶
Antminer S9 se ۱۶ T ۱۲۸۰ W $ ۱.۱۶
Antminer S9K ۱۴.۵ T ۱۱۹۰ W $ ۱.۰۵
Avalon A851 ۱۴.۵ T ۱۶۸۰ W $ ۱.۰۵
Antminer S9j ۱۴.۵ T ۱۴۳۰ W $ ۱.۰۵
Antminer S9i ۱۴ T ۱۳۸۰ W $ ۱.۰۱
Ebit Miner E9i ۱۳.۵ T ۱۸۷۰ W $ ۰.۹۸
Antminer S9i ۱۳.۵ T ۱۴۹۰ W $ ۰.۹۸
Antminer S9 ۱۳.۵ T ۱۳۹۵ W $ ۰.۹۸
Avalon A841 ۱۳ T ۱۴۵۰ W $ ۰.۹۴
Antminer S9i ۱۳ T ۱۴۰۰ W $ ۰.۹۴
Whatsminer M3+ ۱۲ T ۲۳۲۰ W $ ۰.۸۷
Ebit Miner E9.2 ۱۲ T ۱۵۷۰ W $ ۰.۸۷
Whatsminer M3 ۱۱.۵ T ۲۱۶۰ W $ ۰.۸۳
Avalon A821 ۱۱ T ۱۲۵۰ W $ ۰.۷۹
Antminer T9+ ۱۰.۵ T ۱۵۱۰ W $ ۰.۷۶
Antminer S9单机降频 ۱۰ T ۷۵۰ W $ ۰.۷۲
Ebit Miner E9+ ۹ T ۱۵۱۰ W $ ۰.۶۵
Avalon A741 ۷.۳ T ۱۳۹۰ W $ ۰.۵۳
Avalon A721 ۶ T ۱۰۳۰ W $ ۰.۴۳
Antminer S7 ۴.۷ T ۱۲۹۰ W $ ۰.۳۴
Antminer V9 ۴ T ۱۳۱۰ W $ ۰.۲۹

 

مشاوره رایگان و خرید انواع ماینر : ۷۷۶۱۶۹۵۴

لینک کوتاه: https://www.cryptalin.com/?p=204771

دیدگاهتان را بنویسید

منوی اصلی