درامد روزانه دستگاه ماینر بیتکوین (۲۹ اسفند ۱۴۰۱)

درامد روزانه دستگاه ماینر بیتکوین

سود روزانه استخراج بیتکوین در دستگاههای ماینر به ترتیب بالاترین درامد در جدول زیر نوشته شده است در این محاسبه پول برق لحاظ نشده است. برای بدست اوردن لیست از ماشین حساب minector.com استفاده شده است.

 

Miner Hashrate Power Profit (Daily)
Antminer S19 XP Hyd asic Bitmain SHA-256 ۲۵۵.۰ TH/s ۵.۳ KW $۲۰.۶۵
Antminer S19 XP asic Bitmain SHA-256 ۱۴۰.۰ TH/s ۳.۰ KW $۱۱.۳۴
Canaan AvalonMiner A1366 asic Canaan SHA-256 ۱۳۰.۰ TH/s ۳.۳ KW $۱۰.۵۳
MicroBT Whatsminer M50S asic MicroBT SHA-256 ۱۲۶.۰ TH/s ۳.۳ KW $۱۰.۲۰
MicroBT Whatsminer M50 asic MicroBT SHA-256 ۱۱۴.۰ TH/s ۳.۳ KW $۹.۲۳
MicroBT Whatsminer M30S++ asic MicroBT SHA-256 ۱۱۲.۰ TH/s ۳.۵ KW $۹.۰۷
Antminer S19a Pro asic Bitmain SHA-256 ۱۱۰.۰ TH/s ۳.۲ KW $۸.۹۱
Antminer S19 Pro asic Bitmain SHA-256 ۱۱۰.۰ TH/s ۳.۳ KW $۸.۹۱
Canaan AvalonMiner A1346 asic Canaan SHA-256 ۱۱۰.۰ TH/s ۳.۳ KW $۸.۹۱
Antminer S19j Pro asic Bitmain SHA-256 ۱۰۰.۰ TH/s ۳.۰ KW $۸.۱۰
MicroBT Whatsminer M30S+ asic MicroBT SHA-256 ۱۰۰.۰ TH/s ۳.۴ KW $۸.۰۹
Antminer S19a asic Bitmain SHA-256 ۱۰۰.۰ TH/s ۳.۵ KW $۸.۰۹
Canaan AvalonMiner A1266 asic Canaan SHA-256 ۱۰۰.۰ TH/s ۳.۵ KW $۸.۰۹
Antminer S19 asic Bitmain SHA-256 ۹۵.۰ TH/s ۳.۳ KW $۷.۶۹
Antminer S19j asic Bitmain SHA-256 ۹۰.۰ TH/s ۳.۱ KW $۷.۲۹
Canaan AvalonMiner 1246 asic Canaan SHA-256 ۹۰.۰ TH/s ۳.۴ KW $۷.۲۸
MicroBT Whatsminer M30S asic MicroBT SHA-256 ۸۸.۰ TH/s ۳.۳ KW $۷.۱۲
Antminer T19 asic Bitmain SHA-256 ۸۴.۰ TH/s ۳.۱ KW $۶.۸۰
StrongU Hornbill H8 Pro asic StrongU SHA-256 ۸۴.۰ TH/s ۳.۴ KW $۶.۸۰
Hummer Miner H9 Pro asic Hummer Miner SHA-256 ۸۴.۰ TH/s ۳.۴ KW $۶.۸۰
MicroBT Whatsminer M31S+ asic MicroBT SHA-256 ۸۲.۰ TH/s ۳.۴ KW $۶.۶۴
Canaan AvalonMiner 1166 Pro asic Canaan SHA-256 ۸۱.۰ TH/s ۳.۴ KW $۶.۵۶
Bitfury Tardis asic Bitfury SHA-256 ۸۰.۰ TH/s ۶.۳ KW $۶.۴۷
MicroBT Whatsminer M31S asic MicroBT SHA-256 ۷۸.۰ TH/s ۳.۳ KW $۶.۳۱
StrongU Hornbill H8 asic StrongU SHA-256 ۷۴.۰ TH/s ۳.۳ KW $۵.۹۹
Antminer S17+ asic Bitmain SHA-256 ۷۳.۰ TH/s ۲.۹ KW $۵.۹۱
Canaan AvalonMiner 1166 Pro S 72T asic Canaan SHA-256 ۷۲.۰ TH/s ۳.۴ KW $۵.۸۳
Bitfury B8 asic Bitfury SHA-256 ۷۲.۰ TH/s ۶.۳ KW $۵.۸۲
MicroBT Whatsminer M20S asic MicroBT SHA-256 ۷۰.۰ TH/s ۳.۴ KW $۵.۶۶
Canaan AvalonMiner 1166 asic Canaan SHA-256 ۶۸.۰ TH/s ۳.۲ KW $۵.۵۰
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 68T asic Canaan SHA-256 ۶۸.۰ TH/s ۳.۴ KW $۵.۵۰
Innosilicon T3+Pro 67T asic Innosilicon SHA-256 ۶۷.۰ TH/s ۳.۳ KW $۵.۴۲
Cheetah Miner F5+ asic Cheetah Miner SHA-256 ۶۶.۰ TH/s ۲.۸ KW $۵.۳۴
Antminer S17e asic Bitmain SHA-256 ۶۴.۰ TH/s ۲.۹ KW $۵.۱۸
Antminer T17+ asic Bitmain SHA-256 ۶۴.۰ TH/s ۳.۲ KW $۵.۱۸
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 64T asic Canaan SHA-256 ۶۴.۰ TH/s ۳.۴ KW $۵.۱۸
Canaan AvalonMiner 1146 Pro asic Canaan SHA-256 ۶۳.۰ TH/s ۳.۳ KW $۵.۱۰
MicroBT Whatsminer M32S asic MicroBT SHA-256 ۶۲.۰ TH/s ۳.۳ KW $۵.۰۲
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 60T asic Canaan SHA-256 ۶۰.۰ TH/s ۳.۴ KW $۴.۸۵
Cheetah Miner F5I asic Cheetah Miner SHA-256 ۶۰.۰ TH/s ۳.۵ KW $۴.۸۵
Innosilicon T3+ 57T asic Innosilicon SHA-256 ۵۷.۰ TH/s ۳.۳ KW $۴.۶۱
Antminer S17 asic Bitmain SHA-256 ۵۶.۰ TH/s ۲.۵ KW $۴.۵۳
Canaan AvalonMiner 1146 asic Canaan SHA-256 ۵۶.۰ TH/s ۳.۲ KW $۴.۵۳
MicroBT Whatsminer M21S asic MicroBT SHA-256 ۵۶.۰ TH/s ۳.۴ KW $۴.۵۳
iPollo B1L asic iPollo SHA-256 ۵۵.۰ TH/s ۳.۰ KW $۴.۴۵
Cheetah Miner F5 asic Cheetah Miner SHA-256 ۵۵.۰ TH/s ۳.۱ KW $۴.۴۵
Canaan AvalonMiner 1066Pro asic Canaan SHA-256 ۵۵.۰ TH/s ۳.۳ KW $۴.۴۵
MicroBT Whatsminer M10S asic MicroBT SHA-256 ۵۵.۰ TH/s ۳.۵ KW $۴.۴۵
Antminer S17 Pro asic Bitmain SHA-256 ۵۳.۰ TH/s ۲.۱ KW $۴.۲۹
Antminer S17 53 TH/s asic Bitmain SHA-256 ۵۳.۰ TH/s ۲.۴ KW $۴.۲۹
Antminer T17e asic Bitmain SHA-256 ۵۳.۰ TH/s ۲.۹ KW $۴.۲۹
Hummer Miner H7 Pro 53 TH asic Hummer Miner SHA-256 ۵۳.۰ TH/s ۳.۴ KW $۴.۲۹
Cheetah Miner F5M asic Cheetah Miner SHA-256 ۵۲.۰ TH/s ۳.۱ KW $۴.۲۱
Antminer S17 Pro 50 TH/s asic Bitmain SHA-256 ۵۰.۰ TH/s ۲.۰ KW $۴.۰۵
Innosilicon T3 50T asic Innosilicon SHA-256 ۵۰.۰ TH/s ۳.۱ KW $۴.۰۴
Canaan AvalonMiner A1066 asic Canaan SHA-256 ۵۰.۰ TH/s ۳.۳ KW $۴.۰۴
Canaan AvalonMiner 1066 asic Canaan SHA-256 ۵۰.۰ TH/s ۳.۳ KW $۴.۰۴
Hummer Miner H7 Pro 48 TH asic Hummer Miner SHA-256 ۴۸.۰ TH/s ۳.۱ KW $۳.۸۸
StrongU STU-U8 asic StrongU SHA-256 ۴۶.۰ TH/s ۲.۱ KW $۳.۷۲
Ebang Ebit E11++ asic Ebang SHA-256 ۴۴.۰ TH/s ۲.۰ KW $۳.۵۶
Ebang Ebit E12 asic Ebang SHA-256 ۴۴.۰ TH/s ۲.۵ KW $۳.۵۶
Innosilicon T3 43T asic Innosilicon SHA-256 ۴۳.۰ TH/s ۲.۱ KW $۳.۴۸
Innosilicon T3 40T asic Innosilicon SHA-256 ۴۰.۰ TH/s ۲.۲ KW $۳.۲۴
Antminer T17 asic Bitmain SHA-256 ۴۰.۰ TH/s ۲.۲ KW $۳.۲۴
Innosilicon T3 39T asic Innosilicon SHA-256 ۳۹.۰ TH/s ۲.۱ KW $۳.۱۵
Ebang Ebit E11+ asic Ebang SHA-256 ۳۷.۰ TH/s ۲.۰ KW $۲.۹۹
Canaan AvalonMiner 1047 asic Canaan SHA-256 ۳۷.۰ TH/s ۲.۴ KW $۲.۹۹
Canaan AvalonMiner 1041F asic Canaan SHA-256 ۳۳.۵ TH/s ۲.۱ KW $۲.۷۱
MicroBT Whatsminer M10 asic MicroBT SHA-256 ۳۳.۰ TH/s ۲.۱ KW $۲.۶۷
Aladdin T1 32T asic Aladdin SHA-256 ۳۲.۰ TH/s ۲.۸ KW $۲.۵۹
Canaan AvalonMiner 1041 asic Canaan SHA-256 ۳۱.۰ TH/s ۱.۷ KW $۲.۵۱
MicroBT Whatsminer M21 asic MicroBT SHA-256 ۳۱.۰ TH/s ۱.۹ KW $۲.۵۱
Ebang Ebit E11 asic Ebang SHA-256 ۳۰.۰ TH/s ۱.۹ KW $۲.۴۳
Canaan AvalonMiner 1026 asic Canaan SHA-256 ۳۰.۰ TH/s ۲.۱ KW $۲.۴۳
Innosilicon T2T-30T asic Innosilicon SHA-256 ۳۰.۰ TH/s ۲.۲ KW $۲.۴۳
Cheetah Miner F3 asic Cheetah Miner SHA-256 ۳۰.۰ TH/s ۲.۲ KW $۲.۴۳
Antminer S15 asic Bitmain SHA-256 ۲۸.۰ TH/s ۱.۶ KW $۲.۲۶
Innosilicon T2T-26T asic Innosilicon SHA-256 ۲۶.۰ TH/s ۲.۱ KW $۲.۱۰
Bitfury RD4 asic Bitfury SHA-256 ۲۵.۰ TH/s ۱.۷ KW $۲.۰۲
Antminer T15 asic Bitmain SHA-256 ۲۴.۰ TH/s ۱.۵ KW $۱.۹۴
Aisen A1 24T asic Aisen SHA-256 ۲۴.۰ TH/s ۲.۲ KW $۱.۹۴
Ebang Ebit E10.3 asic Ebang SHA-256 ۲۴.۰ TH/s ۲.۶ KW $۱.۹۴
Canaan AvalonMiner 921 asic Canaan SHA-256 ۲۰.۰ TH/s ۱.۷ KW $۱.۶۲
Canaan AvalonMiner 911 asic Canaan SHA-256 ۱۹.۵ TH/s ۱.۸ KW $۱.۵۸
Antminer S11 asic Bitmain SHA-256 ۱۹.۰ TH/s ۱.۵ KW $۱.۵۴
Ebang Ebit E9i asic Ebang SHA-256 ۱۸.۰ TH/s ۱.۶ KW $۱.۴۵
Ebang Ebit E10 asic Ebang SHA-256 ۱۸.۰ TH/s ۱.۶ KW $۱.۴۵
Antminer S9 Hydro asic Bitmain SHA-256 ۱۸.۰ TH/s ۱.۷ KW $۱.۴۵
Antminer S9 SE asic Bitmain SHA-256 ۱۶.۰ TH/s ۱.۳ KW $۱.۲۹
Aladdin T1 16T asic Aladdin SHA-256 ۱۶.۰ TH/s ۱.۴ KW $۱.۲۹
Ebang Ebit E9.3 asic Ebang SHA-256 ۱۶.۰ TH/s ۱.۸ KW $۱.۲۹
Canaan AvalonMiner 851 asic Canaan SHA-256 ۱۴.۶ TH/s ۱.۴ KW $۱.۱۸
Antminer S9j asic Bitmain SHA-256 ۱۴.۰ TH/s ۱.۴ KW $۱.۱۳
Canaan AvalonMiner 841 asic Canaan SHA-256 ۱۳.۶ TH/s ۱.۳ KW $۱.۱۰
Antminer S9k asic Bitmain SHA-256 ۱۳.۵ TH/s ۱.۱ KW $۱.۰۹
Antminer S9i asic Bitmain SHA-256 ۱۳.۰ TH/s ۱.۳ KW $۱.۰۵
Antminer S9 asic Bitmain SHA-256 ۱۳.۰ TH/s ۱.۳ KW $۱.۰۵
MicroBT Whatsminer M3X asic MicroBT SHA-256 ۱۲.۵ TH/s ۲.۰ KW $۱.۰۱
Ebang Ebit E9.2 asic Ebang SHA-256 ۱۲.۰ TH/s ۱.۳ KW $۰.۹۷
MicroBT Whatsminer M3 asic MicroBT SHA-256 ۱۲.۰ TH/s ۲.۰ KW $۰.۹۷
Canaan AvalonMiner 821 asic Canaan SHA-256 ۱۱.۵ TH/s ۱.۲ KW $۰.۹۳
Antminer T9 asic Bitmain SHA-256 ۱۱.۵ TH/s ۱.۴ KW $۰.۹۳
Antminer T9+ asic Bitmain SHA-256 ۱۰.۵ TH/s ۱.۴ KW $۰.۸۵
Antminer R4 asic Bitmain SHA-256 ۸.۷ TH/s ۸۴۵.۰ W $۰.۷۰
Canaan AvalonMiner 741 asic Canaan SHA-256 ۷.۳ TH/s ۱.۱ KW $۰.۵۹
Antminer S7 asic Bitmain SHA-256 ۴.۷ TH/s ۱.۳ KW $۰.۳۸
Antminer V9 asic Bitmain SHA-256 ۴.۰ TH/s ۱.۰ KW $۰.۳۲
Antminer S4 asic Bitmain SHA-256 ۲.۰ TH/s ۱.۴ KW $۰.۱۶
Antminer S5 asic Bitmain SHA-256 ۱.۲ TH/s ۵۹۰.۰ W $۰.۰۹
Antminer S2 asic Bitmain SHA-256 ۱.۰ TH/s ۱.۰ KW $۰.۰۸
Antminer S3 asic Bitmain SHA-256 ۴۴۰.۰ GH/s ۳۷۰.۰ W $۰.۰۳
Antminer S1 asic Bitmain SHA-256 ۱۸۰.۰ GH/s ۳۶۰.۰ W $۰.۰۱
لینک کوتاه: https://www.cryptalin.com/?p=203831

دیدگاهتان را بنویسید

منوی اصلی