مشخصات انواع ماینر و کارت گرافیک

مشخصات انواع ماینر ایسیک و کارت گرافیک

مدل ASIC برند نرخ هش (H/s) مصرف برق (W)

منوی اصلی