درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک

Model Release Date Hashrate Revenue 24h Profit 24h Top Coins Profit
NVIDIA GeForce RTX 3090 Sep 2020
114.00 Mh/s Ethash · 320W
$8.81 $8.57
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $8.57
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $8.12
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $7.94
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Jun 2021
43.00 Mh/s KawPow · 280W
$7.56 $7.36
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $7.36
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $6.43
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Autolykos $6.41
AMD Radeon VII Aug 2017
93.00 Mh/s Ethash · 200W
$7.18 $7.04
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $7.04
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $6.67
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $6.51
NVIDIA GeForce RTX 3080 Sep 2020
91.50 Mh/s Ethash · 230W
$7.07 $6.90
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $6.90
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $6.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $6.54
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR Jun 2021
39.50 Mh/s KawPow · 250W
$6.95 $6.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $6.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | CFX Octopus $5.66
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $5.60
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Jun 2021
35.00 Mh/s KawPow · 230W
$6.16 $5.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $5.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | CFX Octopus $5.07
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $4.96
AMD Radeon RX 6800 Nov 2020
33.00 Mh/s KawPow · 200W
$5.81 $5.66
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $5.66
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $4.69
AMD Radeon RX 6800 XT Nov 2020
33.00 Mh/s KawPow · 200W
$5.81 $5.66
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $5.66
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $4.69
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Sep 2018
31.50 Mh/s KawPow · 220W
$5.54 $5.38
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $5.38
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $4.45
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | CFX Octopus $4.28
AMD Radeon RX 6900 XT Dec 2020
64.00 Mh/s Ethash · 150W
$4.94 $4.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $4.58
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETC Etchash $3.37
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR Jun 2021
27.60 Mh/s KawPow · 180W
$4.86 $4.73
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $4.73
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $4.37
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Autolykos $4.36
NVIDIA GeForce RTX 3070 Oct 2020
27.60 Mh/s KawPow · 180W
$4.86 $4.73
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $4.73
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.39
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $4.37
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Dec 2020
27.00 Mh/s KawPow · 190W
$4.75 $4.61
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $4.61
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.39
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $4.37
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR Jun 2021
27.00 Mh/s KawPow · 190W
$4.75 $4.61
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $4.61
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $4.37
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Autolykos $4.36
NVIDIA GeForce RTX 2080 Sep 2018
26.50 Mh/s KawPow · 190W
$4.66 $4.52
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $4.52
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $3.74
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | FIRO MTP $3.62
AMD Radeon RX Vega 64 Aug 2017
160.00 Mh/s Autolykos · 180W
$4.61 $4.48
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $4.48
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Autolykos $4.47
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.95
AMD Radeon RX Vega 56 Aug 2017
155.00 Mh/s Autolykos · 170W
$4.47 $4.34
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $4.34
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Autolykos $4.34
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.70
AMD Radeon RX 5700 XT Jul 2019
55.00 Mh/s Ethash · 130W
$4.25 $4.15
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.15
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $3.93
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.58
AMD Radeon RX 5700 Jul 2019
55.00 Mh/s Ethash · 130W
$4.25 $4.15
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $4.15
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $3.93
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.32
AMD Radeon RX 6700 XT Mar 2021
22.50 Mh/s KawPow · 160W
$3.96 $3.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $3.61
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $3.41
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR Jun 2021
22.00 Mh/s KawPow · 140W
$3.87 $3.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $3.12
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | CFX Octopus $3.09
NVIDIA GeForce RTX 3060 Feb 2021
22.00 Mh/s KawPow · 140W
$3.87 $3.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $3.12
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | CFX Octopus $3.09
NVIDIA GeForce RTX 3060 Unlocked Feb 2021
22.00 Mh/s KawPow · 140W
$3.87 $3.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $3.63
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $3.44
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Mar 2017
21.50 Mh/s KawPow · 200W
$3.78 $3.64
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.64
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | FIRO MTP $3.24
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ZCL EquihashZero $3.18
NVIDIA GeForce RTX 2070 Oct 2018
21.00 Mh/s KawPow · 150W
$3.69 $3.59
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.59
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | TUBE CuckooCycle $2.98
NVIDIA GeForce RTX 2060 Jan 2019
18.00 Mh/s KawPow · 130W
$3.17 $3.07
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $3.07
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $2.54
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | CFX Octopus $2.49
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*) Jul 2019
41.00 Mh/s Ethash · 160W
$3.17 $3.05
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $3.05
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.89
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETC Etchash $2.11
AMD Radeon RX 5600 XT Jan 2020
40.50 Mh/s Ethash · 110W
$3.13 $3.05
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $3.05
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.98
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.89
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*) Jul 2019
40.00 Mh/s Ethash · 140W
$3.09 $2.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.83
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETC Etchash $2.07
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*) Jul 2019
40.00 Mh/s Ethash · 140W
$3.09 $2.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.99
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.83
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETC Etchash $2.07
NVIDIA GeForce GTX 1080 May 2016
16.90 Mh/s KawPow · 160W
$2.97 $2.86
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.86
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | FIRO MTP $2.52
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.50
AMD Radeon R9 Fury Jul 2015
17.00 Mh/s KawPow · 300W
$2.99 $2.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.77
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $2.27
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ZANO ProgPowZ $1.42
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Nov 2016
15.00 Mh/s KawPow · 130W
$2.64 $2.55
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.55
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | FIRO MTP $2.25
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | TUBE CuckooCycle $2.24
NVIDIA GeForce GTX 1070 Jun 2016
14.50 Mh/s KawPow · 130W
$2.55 $2.46
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.46
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | TUBE CuckooCycle $2.12
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ZCL EquihashZero $2.12
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Feb 2019
13.30 Mh/s KawPow · 90W
$2.34 $2.27
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.27
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.11
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $1.99
AMD Radeon RX 580 8GB Apr 2017
30.50 Mh/s Ethash · 130W
$2.36 $2.26
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.26
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.16
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.14
AMD Radeon RX 480 8GB Jun 2016
30.00 Mh/s Ethash · 140W
$2.32 $2.22
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.22
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.16
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.10
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Oct 2019
29.30 Mh/s Ethash · 90W
$2.26 $2.20
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $2.20
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $2.08
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $1.82
AMD Radeon RX 570 4GB Apr 2017
13.00 Mh/s KawPow · 160W
$2.29 $2.17
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.17
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $1.79
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $1.52
AMD Radeon RX 470 4GB Aug 2016
12.50 Mh/s KawPow · 150W
$2.20 $2.09
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $2.09
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $1.72
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $1.40
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*) Dec 2019
26.00 Mh/s Ethash · 90W
$2.01 $1.94
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $1.94
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $1.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETC Etchash $1.35
NVIDIA GeForce GTX 1660 Mar 2019
10.70 Mh/s KawPow · 90W
$1.88 $1.82
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $1.82
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | FIRO MTP $1.81
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $1.72
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Oct 2016
22.50 Mh/s Ethash · 90W
$1.74 $1.67
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETH Ethash $1.67
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash Ethash $1.58
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $1.52
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Oct 2016
6.10 Mh/s KawPow · 80W
$1.07 $1.02
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $1.02
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | Nicehash KawPow $0.84
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ZCL EquihashZero $0.75
AMD Radeon R9 380 4GB May 2015
19.00 Mh/s Ethash4G · 150W
$1.03 $0.93
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ETC Etchash $0.93
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | RVN KawPow $0.89
درآمد کارت های گرافیک بدون اورکلاک | کریپتالین ₿ | ERG Autolykos $0.86

منوی اصلی