در این نوع معامله گری بدون نیاز به یادگیری تحلیل و معامله گری میتوانید با اتصال حساب خود از طریق API به حساب معامله گران حرفه ای اقدام به معامله گری خودکار نمایید

منو اصلی