ربات‌های اتوتریدر و سیگنال‌دهی

 • مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Gold

  13
  • تمامی مراحل نصب و راه اندازی توسط پشتیبانی انجام میگیرد
  • نیاز به ساخت حساب دارید در صورت عدم آشنایی با نحوه ساخت به شما آموزش داده میشود
  • این مجموعه ربات در سرور مجازی نصب خواهد شد
  • نام کاربری و پسورد دسترسی به سرور مجازی به کاربر داده نخواهد شد
  • پس از خرید این محصول با شما تماس گرفته خواهد شد
  • زمان راه اندازی تقریبا بین ۳ تا ۱۰ روز و وابسته به حجم سفارشات است.
  • خریدار با خرید این محصول اعلام مینماید با اطلاعات کامل و آگاهی از ریسکها اقدام به خرید مینماید.
  3,000,000 تومان28,000,000 تومان

  مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Gold

  13
  3,000,000 تومان28,000,000 تومان
 • ربات Cryptalin Crypto Hunter

  02

  ربات Cryptalin Crypto Hunter

  02
  600,000 تومان
 • مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین ++ECO

  10
  • مجموعه اتوتریدرهای فارکس
  • تمامی مراحل نصب و راه اندازی توسط پشتیبانی انجام میگیرد
  • نیاز به ساخت حساب فارکس دارید در صورت عدم آشنایی با نحوه ساخت به شما آموزش داده میشود
  • این مجموعه در سرور مجازی نصب خواهد شد
  • کاربر دسترسی به فایل اتوتریدر ندارد
  • نام کاربری و پسورد دسترسی به سرور مجازی به کاربر داده نخواهد شد
  • پس از خرید این محصول با شما تماس گرفته خواهد شد
  • خریدار با خرید این محصول اعلام مینماید با اطلاعات کامل و آگاهی از ریسکها اقدام به خرید مینماید.
  3,000,000 تومان28,000,000 تومان

  مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین ++ECO

  10
  3,000,000 تومان28,000,000 تومان
 • مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Brutal

  04
  • مجموعه اتوتریدرهای فارکس
  • تمامی مراحل نصب و راه اندازی توسط پشتیبانی انجام میگیرد
  • نیاز به ساخت حساب فارکس دارید در صورت عدم آشنایی با نحوه ساخت به شما آموزش داده میشود
  • این مجموعه در سرور مجازی نصب خواهد شد
  • کاربر دسترسی به فایل اتوتریدر ندارد
  • نام کاربری و پسورد دسترسی به سرور مجازی به کاربر داده نخواهد شد
  • پس از خرید این محصول با شما تماس گرفته خواهد شد
  • خریدار با خرید این محصول اعلام مینماید با اطلاعات کامل و آگاهی از ریسکها اقدام به خرید مینماید.
  5,000,000 تومان52,000,000 تومان

  مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Brutal

  04
  5,000,000 تومان52,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر EURUSD-M60

  01

  ربات اتوتریدر فارکس EURUSD-M60

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان

  ربات اتوتریدر EURUSD-M60

  01
  2,000,000 تومان
 • مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Professional

  03
  • مجموعه اتوتریدرهای فارکس
  • تمامی مراحل نصب و راه اندازی توسط پشتیبانی انجام میگیرد
  • نیاز به ساخت حساب فارکس دارید در صورت عدم آشنایی با نحوه ساخت به شما آموزش داده میشود
  • این مجموعه در سرور مجازی نصب خواهد شد
  • کاربر دسترسی به فایل اتوتریدر ندارد
  • نام کاربری و پسورد دسترسی به سرور مجازی به کاربر داده نخواهد شد
  • پس از خرید این محصول با شما تماس گرفته خواهد شد
  • خریدار با خرید این محصول اعلام مینماید با اطلاعات کامل و آگاهی از ریسکها اقدام به خرید مینماید.
  4,000,000 تومان39,000,000 تومان

  مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Professional

  03
  4,000,000 تومان39,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر CADUSD-M60

  ربات اتوتریدر فارکس USDCAD-M60

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر GBPUSD-M60

  ربات اتوتریدر فارکس GBPUSD-M60

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر CADUSD-M60C

  ربات اتوتریدر فارکس USDCAD-M60C

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر CADUSD-M60B

  ربات اتوتریدر فارکس USDCAD-M60B

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر GBPUSD-M15C

  ربات اتوتریدر فارکس GBPUSD-M15C

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر GBPUSD-M15B

  ربات اتوتریدر فارکس GBPUSD-M15B

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر EURUSD-M15

  ربات اتوتریدر فارکس EURUSD-M15

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر GBPUSD-M30

  ربات اتوتریدر فارکس GBPUSD-M15

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

   

  2,000,000 تومان
 • مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Standard

  01
  • مجموعه اتوتریدرهای فارکس
  • تمامی مراحل نصب و راه اندازی توسط پشتیبانی انجام میگیرد
  • نیاز به ساخت حساب فارکس دارید در صورت عدم آشنایی با نحوه ساخت به شما آموزش داده میشود
  • این مجموعه در سرور مجازی نصب خواهد شد
  • کاربر دسترسی به فایل اتوتریدر ندارد
  • نام کاربری و پسورد دسترسی به سرور مجازی به کاربر داده نخواهد شد
  • پس از خرید این محصول با شما تماس گرفته خواهد شد
  • خریدار با خرید این محصول اعلام مینماید با اطلاعات کامل و آگاهی از ریسکها اقدام به خرید مینماید.
  3,000,000 تومان25,000,000 تومان

  مجموعه اتوتریدرهای کریپتالین Standard

  01
  3,000,000 تومان25,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر EURUSD-M30B

  ربات اتوتریدر فارکس EURUSD-M30

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان
 • ربات فارکس

  ربات اتوتریدر GBPUSD-M15

  ربات اتوتریدر فارکس GBPUSD-M15

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

   

  2,000,000 تومان
 • مجموعه اتوتریدرهای Groot

  01

  مجموعه ده ربات اتوتریدر فارکس به انتخاب کارشناس کریپتالین

  درصورتی که میخواهید با سلیقه خود انتخاب کنید لطفا رباتها را به صورت تکی انتخاب و خرید نمایید

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  19,000,000 تومان20,000,000 تومان

  مجموعه اتوتریدرهای Groot

  01
  19,000,000 تومان20,000,000 تومان
 • ربات اتوتریدر GBPUSD-M60B

  ربات اتوتریدر فارکس GBPUSD-M15

  رمزفایل فشرده: www.cryptalin.com

  با استفاده از نرم افزار 7zip فایل را از حالت فشرده در آورید

  پس از خرید، لینک دانلود فایل mq4 قابل مشاهده خواهد بود

  2,000,000 تومان

منو اصلی