ابزارهای الکترونیکی خاص منظوره که جهت تسهیل و افزایش دقت در انجام کارهای مختلف به کار گرفته می‌شوند؛ مثل دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌ها (دما، طوبت، جریان و …) یا دستگاه‌های دمنده (رفع گرد و غبار) و …

منو اصلی