این الگوریتم توسط محققان مرکز بین رشته‌ای برای امنیت، قابلیت اطمینان و اعتماد (لوکزامبورگ) اختراع شد. هدف اصلی آن پایدار نمودن فرآیند استخراج ارز از  ASIC به منظور تضمین تمرکززدایی سیستم و اصل دموکراتیک توزیع سکه در میان کاربران است.

منو اصلی