کاهش اخیر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR)، به معنای تغییر در سیاست پولی چین نیست

کاهش اخیر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR)، به معنای تغییر در سیاست پولی چین نیست

کاهش اخیر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR)، به معنای تغییر در سیاست پولی چین نیست بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد: “کاهش اخیر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR)، به معنای تغییر در سیاست پولی چین نیست.” رئیس اداره سیاست های پولی بانک مرکزی چین، Sun Guofeng اظهار داشت : “کاهش…

منوی اصلی