دستور توقف فعالیت فارم‌های ماینینگ دارای مجوز در ایران

دستور توقف فعالیت فارم‌های ماینینگ دارای مجوز در ایران

دستور توقف فعالیت فارم‌های ماینینگ دارای مجوز در ایران اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور- دستور توقف فعالیت کلیه مزارع ماینینگ دارای مجوز را صادر کرد.  وی طی جلسه‌ای با وزیر نیرو درباره افزایش بار شبکه برق و قطع‌ های مکرر اعلام کرد عدم فعالیت ماینرها بایستی تا شهریور…

منوی اصلی