مدیرعامل Galaxy Digital: اتریوم می‌تواند تبدیل به بزرگترین رمزارز شود.

مدیرعامل Galaxy Digital: اتریوم می‌تواند تبدیل به بزرگترین رمزارز شود.

مدیرعامل Galaxy Digital: اتریوم می‌تواند تبدیل به بزرگترین رمزارز شود. مدیرعامل Galaxy Digital: اتریوم می‌تواند تبدیل به بزرگترین رمزارز شود. ا Mike Novogratz- مدیر عامل Galaxy Digital – در مصاحبه خود با Bloomberg اعلام کرد که اتریوم این توانایی را دارد که روزی به برترین رمزارز تبدیل شده و جایگاه…

منوی اصلی