همکاری کاردانو با Nexo و Origin

همکاری کاردانو با Nexo و Origin

همکاری کاردانو با Nexo و Origin کاردانو با مشارکت Nexo و Orion دسترسی به اکوسیستم را گسترش می‌دهد!   کمپانی IOHK که توسعه کاردانو را بر عهده دارد، از طریق مشارکت با صرافی Nexo و پروتکل Orion که یک تجمیع کننده نقدینگی بر بستر دیفای است، در حال گسترش اکوسیستم این…

منوی اصلی