توستر بوش مدل TAT6A004

قیمت اصلی ۵,۳۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115

قیمت اصلی ۴,۵۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۰۲۱,۰۰۰ تومان است.

توستر کیچن اید مدل Queen of Hearts

قیمت اصلی ۱۲,۶۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۳۲,۰۰۰ تومان است.

توستر اسمگ مدل TSF03

قیمت اصلی ۲۰,۲۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۸۶۷,۰۰۰ تومان است.

توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2204E

قیمت اصلی ۲۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.