شاخص ترس و طمع

احساسات و عواطف بشری می‌تواند منبع فرصت‌ها و بزرگ‌ترین چالش‌ها در معامله‌گری باشد. با کنترل و تسلط بر احساسات می‌توان به موفقیت رسید و در مخاطرات باید آن را نادیده گرفت.برای خوب معامله کردن باید کارکرد ذهن را درک کرد. بازار از افرادی تشکیل شده است که همه با ترس، امید و نقاط ضعف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌عنوان یک معامله‌گر باید به دنبال فرصت‌هایی باشید که حاصل این احساسات انسانی باشد. شاخص ترس و طمع، می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران در سطح بازار را در قالب اعداد و به‌صورت تخمینی نشان دهد. این اصطلاح اولین بار در برنامه CNN Money مطرح شد. در این برنامه از این شاخص برای اندازه‌گیری دو احساس بنیادی سرمایه‌گذاران و میزان تمایل آن‌ها به خرید یک سهام مشخص مورد استفاده قرار گرفت. در این شاخص، اعداد بالای ۵۰ نشان‌دهنده افزایش طمع در بازار و اعداد کمتر از ۵۰ نشانگر وجود ترس در بازار است. عدد ۵۰ هم وضعیت خنثی را نمایش می‌دهد. نظریه اصلی حاکی از آن است که شاخص ترس و طمع در تعیین ارزش منصفانه سهام در بازه زمانی مشخص سودمند است؛ چراکه ترس شدید سرمایه‌گذاران قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، طمع سرمایه‌گذاران قیمت را افزایش می‌دهد.

Bitcoin Fear & Greed Index

Historical Values

Now
Greed
۷۱
Yesterday
Greed
۶۵
Last week
Neutral
۴۸
Last month
Extreme Fear
۲۰

Next Update

update will happen at 5:00 AM (Tehran)

منو اصلی