تقویم فارکس

تقویم فارکس

تاریخ ساعت ارز رویداد تأثیر
[ { "date": "2023-06-26", "time": "08:30", "currency": "USD", "event": "Non-Farm Payrolls", "impact": "High" }, { "date": "2023-06-27", "time": "02:00", "currency": "EUR", "event": "German Consumer Confidence", "impact": "Medium" } ]

منوی اصلی