ASIC مختصر شده application-specific integrated circuit به معنی مدارات مجتمع برای کاربرد خاص است. یک میکروچیپ که برای کاربردی خاص مانند نوعی خاص از پروتکل ارتباطی یا یک رایانه‌ی دستی طراحی شده است. اسیک‌ها در طیف وسیعی از کاربردها مثل مانیتورینگ محیطی، دستیارهای دیجیتالی شخصی و … به کار گرفته می‌شوند. سازنده‌های اسیک آنها را برای کاربردی خاص یا مشتریانی خاص طراحی و عرضه می‌کنند.

منو اصلی