دماسنج لیزری بنتک مدل Gt-950

قیمت اصلی ۲,۲۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۲۶,۰۰۰ تومان است.

دماسنج لیزری فلوک مدل 62max plus

قیمت اصلی ۱۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۱۹۱,۰۰۰ تومان است.

دماسنج لیزری بنتک مدل GT750

قیمت اصلی ۲,۸۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۲,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر غیر تماسی بنتک مدل GM533

قیمت اصلی ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری دیجیتال وینتکت مدل WT900

قیمت اصلی ۲,۸۷۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر غیر تماسی بنتک مدل GM550

قیمت اصلی ۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۳,۰۰۰ تومان است.

ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550

قیمت اصلی ۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان است.